Misija

Vilniaus medicinos draugija – tai tiltas tarp medicinos, visų gamtos mokslų, istorijos ir kultūros, tarp Rytų ir Vakarų, tarp praeities ir dabarties.

Vilniaus medicinos draugija, įkurta profesoriaus Jozefo Franko iniciatyva 1805 metais gruodžio 12 d., Vilniaus universiteto klestėjimo laikais, buvo pirmoji Rytų Europos gydytojų, chirurgų ir vaistininkų organizacija, skirta tobulintis, semtis patirties, dalintis atradimais, skleisti mokslines žinias, keistis informacija ir bendradarbiauti.

Draugija nuo jos  įkūrimo vadovavosi nuostata, kad svarbiausias šalies turtas yra jos žmonės, todėl siekė ugdyti sveiką visuomenę. Draugijos nariais buvo daugelis žymių Lietuvos ir Europos gydytojų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų.

Permainingoje mūsų krašto istorijoje, pasitelkdama praeities išmintį ir stiprybę, Draugija yra viena iš nedaugelio, kuri savo veiklą tęsia jau trečią šimtmetį. Draugijos šūkis –„Tarnauti mokslui ir gimtajam kraštui“ iki šiol uždega ir skatina veikti visus, tikinčius šios draugijos idėjomis, ketinimais ir ateitimi.